Adatvédelmi Szabályzat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) szerint a Barabás Téglakő Kft. az alábbi tájékoztatást adja. A Barabás Téglakő Kft. gazdasági tevékenységével összefüggésben, valamint a www.barabasteglako.hu és a www.terkomagazin.hu honlapon megvalósuló adatkezelésekkel kapcsolatban kijelenti, hogy elkötelezett partnerei, vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Barabás Téglakő Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban felmerülő információk, az Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a www.barabasteglako.hu oldalon. A Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Elolvasom a teljes dokumentumot (.pdf)
Kérdése van? Írjon nekünk!

Az űrlap kitöltése hibás. Kérem, javítsa az alábbiakat!

  • Ön neve: A mező kitöltése kötelező!
  • Email: A megadott adat formátuma nem megfelelő!
  • Telefonszám, Email: Legalább az egyik mező kitöltése kötelező!
  • Üzenet: A mező kitöltése kötelező!
  • Adatvédelmi szabályzat: A tájékoztatást el kell fogadnia!

A művelet sikertelen!